Polityka prywatności informuje użytkowników strony piece-kotly.eu o zasadach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych w ramach serwisu. Wszystkie dane są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Administratorem danych osobowych jest:

Firma Żelazny sp. z o.o.
ul. Kolejowa 8
39–120 Sędziszów Małopolski

Zbierane dane

Użytkownik pozostaje tak długo anonimowy, jak długo zechce. By móc zapoznać się z zawartością strony nie jest zobowiązany do podawania danych osobowych. Udostępnia je świadomie i dobrowolnie w przypadku korzystania z formularza kontaktowego. Podając imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu może uzyskać odpowiedź na zadane pytanie, a podając e-mail może otrzymać informację zwrotną drogą mailową.
Inne dane pobierane są automatycznie, wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie (np. adres IP). Wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami oraz zbierania ogólnych, statystycznych danych demograficznych (np. o regionie, z którego użytkownik łączy się z internetem). Dane osobowe podane w formularzu wykorzystywane są do kontaktów z użytkownikami oraz w celu dostosowania strony do ich indywidualnych preferencji. Użytkownik, wysyłając formularz, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu w celach marketingowych zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883).

Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Pomimo stosowania środków bezpieczeństwa nie jesteśmy w stanie zagwarantować ich stuprocentowej skuteczności. Nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie zasad bezpieczeństwa, które pozostają poza naszą kontrolą. Chronimy dane osobowe użytkowników przed dostępem osób trzecich, traktujemy jako poufne, objęte ochroną prywatności.
Strona ofertowa piece-kotly.eu powierzone dane osobowe przechowuje przy zachowaniu wszelkich zasad i zabezpieczeń zgodnych z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997roku (Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926, z późn. zm.), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Dostęp do danych

Użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma prawo wglądu do tych treści. Może je poprawiać, aktualizować i uzupełniać. Ma także prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych.

„Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych”

W tym celu wyślij e-mail na adres kontakt@ezelazny.pl lub listownie, adres: Firma Żelazny sp. z o.o. ul. Kolejowa 8; 39–120 Sędziszów Małopolski.

Wykorzystanie cookies

Strona piece-kotly.eu wykorzystuje pliki cookies, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Chcesz uzyskać szczegółowe informacje, odsyłamy cię do Polityki cookies.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji polityki prywatności, w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadamiania. Zmiany będą obowiązywać od momentu pojawienia się na stronie piece-kotly.eu

Administrator danych osobowych

Firma Żelazny sp. z o.o.
ul. Kolejowa 8
39–120 Sędziszów Małopolski
tel. 605 882 200
e-mail: kontakt@ezelazny.pl